ÖĞRENCİ  İŞLERİ BİRİMİ

1. Öğrenci – Transkript Belgesi İşlemleri

2. Öğrenci Disiplin İşlemleri

3. Kayıt Dondurma İşlemleri

4. Sınav Sonuçlarına İtiraz İşlemleri

5. Mazeret Sınavı

6. Öğrenci Devam Durumlarının Takibi ve Duyurulması İşlemleri

7.Kayıt Silme İşlemleri

8. Ders Muafiyet ve İntibak İşlemleri

9. Diploma İşlemleri

10. Yatay Geçiş İşlemleri

11. Ders Görevlendirme İşlemleri

12.Ders Telafi İşlemleri

13. Tek Ders Sınavı İşlemleri

14-Özel Öğrencilik Başvuru ve İşleyiş Süreci

 

PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ

1. Göreve Başlama İşlemleri

2. Görevden Ayrılma İşlemleri

3. Tebliğ Yazıları ve Duyuru İşlemleri

4. Akademik Personelin Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme İşlemleri

5. Hastalık İzin İşlemleri

6. Personel Gelen ve Giden Evrak İşlemleri

7. Akademik Personel Alım İşlemleri

8. Doğum Öncesi Sonrası İşlemleri

9. Akademik Personel Görev Uzatım İşlemleri

10. Yıllık İzin İşlemleri

11. Vekaletli İzin İşlemleri

12. Yurtdışı İzin İşlemleri

13. Disiplin İşlemleri

14. Mazeret İzni İşlemleri

15. Ücretsiz İzin İşlemleri

16. Sürekli İşçi Puantaj İşlemleri

 

TAHAKKUK BİRİMİ

1.14 Günlük Maaş Farkı İşlemleri

2. Bütçe Hazırlama İşlemleri

3. Ek Ders Ödemeleri İşlemleri

4. Ders Programının Ek Ders Programına Girilmesi İşlemleri

5. Giyecek Yardımı İşlemleri

6. Kişi Borcu İşlemleri

7. Personel Atama İşlemleri

8. Personel Maaş İşlemleri

9. Satın Alma İşlemleri

10.Geçici Görev Yolluğu İşlemleri

11. Emekli Kesenek İşlemleri

12. Satın Alma Komisyonu İşlemleri

13. Muayene ve Kabul Komisyon İşlemleri

 

TAŞINIR KAYIT BİRİMİ

1. Nakil Giden Malzemeler İle İlgili Devir İşlemleri

2. Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri

3. Tüketim Çıkış İşlemleri

4.Mal Teslim Alma İşlemleri

5. Zimmet Verme İşlemleri

6. Zimmet Düşme İşlemleri

7. Üç Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Rapou Bildirim İşlemleri

8. Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayım İşlemleri

9. Satın Almada Taşınır Giriş İşlemleri

 

KISALTMALAR

 

İş Akış Süreçleri Kısaltmalar

30 Ekim 2017, Pazartesi 3507 kez görüntülendi