Maliye Programı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 07.04.2017 tarihli ve 24663 sayılı yazısı ile Maliye programının açılması uygun görülmüştür.