Elektrik Programı

 

Programın Amacı:

 

Elektrik, elektronik devre ve bileşenlerinin temel ilke ve prensiplerini bilen, yarı iletken anahtarlama elemanları ile elektrik makinelerini ve güç sistemlerine kumanda edebilen, elektrik elektronik sistemlerinin bakım ve arıza bulma tekniklerinde bilgi ve uygulama yeteneği olan, elektrik makinelerinin sargı yapısını ve projelendirilmesini bilen, bilgisayar destekli çizim olanaklarını kullanarak baskı devre ve tesisat projelerini çizebilen, modern kumanda devrelerini tanıyan, programlanabilir mantık kontrol cihazlarını (PLC) kullanan, elektrikte uygun ölçme yapma ve test yöntemlerini uygulama pratiği olan,   elektrik devrelerinde kullanılan elektrik kontrol üniteleri ve güç sistemleri hakkında bilgi ve uygulama tecrübesi olan, elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve tesisat planları konusunda bilgi sahibi olan elektrik teknikerleri yetiştirmektir.

Gereken Nitelikler:

 Bu programda eğitim görmek isteyenlerin; Elektrik programı, lise ve endüstri meslek liselerinden gelen öğrencilere 2 yıl süreli eğitim vermektedir. Elektrik enerjisi ve elektrik devrelerinin genel teorileriyle birlikte, elektrik makinelerinin montajı, bakımı ve onarımı, elektromekanik ve otomasyon sistemlerinin tasarımı ile bina ve sanayi tesislerine ait aydınlatma ve kuvvet tesisatçılığı alanında teorik ve uygulamalı eğitim verir.

Dikey Geçiş İmkânları:

 Mezun olan öğrencilerimiz DGS sınavında başarılı olmaları durumunda ÖSYM tarafından, Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektronik Ve Bilgisayar Öğretmenliği, Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği, Fizik, Meteoroloji Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Uçak, Elektrik-Elektronik, Elektrik Öğretmenliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji Öğretmenliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği lisans programlarına yerleştirilirler.

MEZUNİYET ŞARTLARI

Bir öğrencinin 2 yıl (4 yarıyıldan) oluşan eğitim süresi sonunda Elektrik Programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

–         Ders planındaki 120 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredisine sahip olan tüm dersleri başarması,

–         4.00 üzerinden en az 2.00  genel not ortalamasına sahip olması,

–         30 iş günü (120 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması gerekir.

Mezunların Çalışma Alanları:

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait elektrik atölye ve işletmelerinde, Fabrikaların elektrik atölye ve laboratuvarlarında, Elektrik taahhüt işi yapan firmalarda, Elektrik proje bürolarında, Üniversitelere bağlı yapı işleri teknik daire başkanlıklarında, Hava meydanlarında, Deniz liman işletmelerinde,   Büyük gemilerde,   Büyük otellerin teknik işletme birimlerinde çalışmaktadırlar.

Mezunların Kazandığı Diploma ve Unvanı:

Bu programdan mezun olan öğrenciler tekniker unvanı ile istihdam edilmektedirler.

Çalışma Ortamı ve Koşulları:

Mezunlarımız elektrik proje bürolarında, Ar-Ge laboratuvarlarında ve fabrikaların kontrol merkezlerinde üretime yönelik planlama, proje çizimi ve uzaktan kontrol ve kumanda çalışmaları yapacakları gibi aynı zamanda atölye ve şantiyelerde direk üretime yönelik çalışmalar içerisinde de yer almaktadırlar.

Meslek Elemanlarının Yaptıkları Belli Başlı İşler:

Öğrencilerimiz 2 (iki) yıllık eğitimleri boyunca sanayiye yönelik deneyimini ve uygulamaya yönelik beceri kazanmalarını artırmak amacıyla derslerde anlatılan teorilerin laboratuvar çalışmasını yapmaktadırlar. Bunlar ise sırasıyla; Temel Elektrik, Analog Elektronik, Elektrik Makineleri, Elektromekanik Kumanda Sistemleri, Doğru Akım ve Alternatif Akım Analizi, Sarım Tekniği Uygulamaları, Elektrik ve Elektronik Ölçme ve PLC.

İş Bulma Olanakları:

Mezunlarımız elektrik enerjisinin var olduğu her alanda kendi öngörülerine uygun iş bulabilirler.

Mesleğin Geleceği:

 Sanayileşmenin, ekonomik ve sosyal hayatın önde gelen öğelerinden birisi elektrik enerjisinden daha çok yararlanmaktır. Elektrik enerjisi yaşamın temel maddeleri kadar zorunlu ihtiyaç haline gelmiştir. Gelişen her teknolojinin temel noktası elektrik enerjisi ve tasarrufu olmaktadır. Branşımıza olan ihtiyaç her alanda artarak artmaktadır.

13 Kasım 2015, Cuma 4449 kez görüntülendi