AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

DAZKIRI MESLEK YÜKSEKOKULU

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

 

MİSYONUMUZ

Grup ve bireysel çalışma becerileri olan, ilgili standartlara uygun şekilde imalatların yaptırılmasını sağlayacak mesleki bilgiye sahip, bu bilgi ve beceri alt yapısını etkin şekilde kullanarak olaylara yaklaşan, mesleki sorunları tanımlayıp çözüm üretebilen, iş güvenliği ve mesleğiyle ilgili çevresel etki bilincinde ve gerekli önlemleri alabilen, aynı zamanda toplumsal değerlere saygılı ve sosyal sorumluluk sahibi kalifiye teknik elemanlar yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Mesleki bilgi ve beceri altyapısıyla alanında aranan teknik elemanlar yetiştiren ve üst düzey akademik çalışmalar yapan, literatüre önemli katkıda bulunan öncü bir bölüm olmaktır.

ALINAN ÜNVAN

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere ‘İnşaat Teknolojisi Teknikeri’ ön lisans derecesi verilecektir.

PROGRAM PROFİLİ

Bölümümüz, mesleki eğitim ve uygulama ağırlıklı olup,özellikle inşaat sektörünün kalifiye teknik personel ihtiyacını karşılamak ve mezunlarına bu alanda istihdama yönelik temel düzeyde bilgi,pratik uygulama ve kontrol yeterlilikleri kazandırmak için açılmış Türkçe eğitim veren bir ön lisans programıdır.

İnşaat sektörünün, yapım, işletim ve bakım kademelerinde ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman (mühendis ve işçi arasındaki teknik personel) ihtiyacını karşılamak amacıyla iki yıllık eğitim veren bir programdır. Mezunlarımız proje okuyabilme, hazırlayabilme ve yerinde uygulayabilme becerilerini kazanırlar, kendi iş yerini açıp, çalıştırabilecek niteliklere sahip olurlar.

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

ÖSYM’nin yaptığı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucuna göre yeterli puanı alan vöğrenciler,İnşaat Teknolojisi programına başlamaya hak kazanırlar.

SINAV YÖNETMELİĞİ ve DEĞERLENDİRME

Afyon Kocatepe Üniversitesi Ön lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine esas olmak şartıyla, İnşaat Teknolojisi Programı müfredatında yer alan her bir dersin içeriğine uygun olarak, devam şartını sağlamış öğrencilerin dönem sonu notları, sınav sonuçları ve varsa diğer (ödev, proje, uygulama) değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğretim elemanları tarafından verilir. Vize ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır.

MEZUNİYET ŞARTLARI

Bir öğrencinin 2 yıl (4 yarıyıldan) oluşan eğitim süresi sonunda İnşaat Teknolojisi  Programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

–         Ders planındaki 120 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredisine sahip olan tüm dersleri başarması,

–         4.00 üzerinden en az 2.00  genel not ortalamasına sahip olması,

–         30 iş günü (120 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması gerekir.

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ

Mezunlar, İnşaat Teknolojisi Uygulama Yönetmeliği’ne uygun olarak , mimar ve mühendislerin sevk ve idaresi altında, hazırlanan projelerin mevzuata uygunluğunu, detay ve hesapların doğruluğunu ve yapıların kontrolünü denetleyen özel kontrol firmalarında, özel mimarlık ve mühendislik bürolarında, inşaat laboratuvarlarında, hazır beton tesislerinde, belediyelerde, kamu kurumlarında görev alabilirler. Bunların yanı sıra, her türlü inşaatta yapı denetçiliği, şantiye şefi yardımcılığı ve sürve yanlık yapmaya yetkilidirler.

İLERİ ÇALIŞMALARA ERİŞİM

İnşaat Teknolojisi ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları taktirde aşağıda yer alan lisans programlarına geçiş yapabilirler.

–         Yapı Öğretmenliği

–         İnşaat Mühendisliği

 

13 Kasım 2015, Cuma 4681 kez görüntülendi