COVID-19 pandemisi koşulları nedeniyle verilecek sınav haklarının yeniden değerlendirilmesi neticesinde; azami süresini dolduranlardan, başvurmaları halinde 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler dahil ilişiği kesilecek ön lisans ve lisans öğrencilerinin, uygulamalı derslerin nitelikleri gözetilerek, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) bendi kapsamında hiç almadığı veya devam koşulunu sağlamadığı dersler için de sınav haklarından yararlanabileceklerdir.

Daha önce ek sınav haklarından faydalanarak ek süre alan ya da 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilen öğrencilere, ek sınavlarda faydalandıkları derslerin dışında kalan dersler (hiç almadığı veya devam koşulunun sağlamadığı dersler) için aşağıda belirtilen takvim içerisinde başvurmaları halinde sınav hakkı verilecektir.

11.10.2021 – 31.01.2021   Başvuruların alınması

07.02.2022 – 13.02.2022   Birinci ek sınavlar

21.02.2022 – 27.02.2022    İkinci ek sınavlar

08 Ekim 2021, Cuma 159 kez görüntülendi