Misyonumuz

Çağdaş eğitim-öğretim ilkeleri çerçevesinde, paydaşların gereksinmelerini gözeterek eğitim-öğretim hizmeti sunmak, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, topluma ve insanlığa hizmet etmektir. Öğrencilerimizi küreselleşen ve rekabet düzeyi artan geleceğin dünyasına hızla gelişen çağın gereklerine ayak uydurabilen; bilgiyi üreten ve paylaşan, bilimsellik, evrensellik, güvenilirlik, yaratıcılık, topluma yararlılık, çağdaşlık değerleri ışığında ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı, üretici, ekip halinde ve tek başına çalışma, sorumluluk alma özelliklerine sahip bireyler olarak yetiştirmek; bölgesel, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar temelinde ülkemizin ve toplumumuzun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz

Evrensel bilim ilkeleri ışığında, Dünya standartlarında bilgi ve teknoloji üreterek ulusal ve bölgesel sorunlara odaklı proje merkezi özelliği taşıyan, küresel rekabet koşullarına hazır nesiller yetiştiren, uluslararası tanınırlığa ve saygınlığa sahip bir üniversite olmaktır. Ulusal ve uluslararası alanda uzmanlık konularımızda ortaya çıkan yenilikleri izleyen, dünya ile bilimsel paylaşma açık, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, takım çalışması ruhuna sahip, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, dünyadaki nitelikli Yüksekokullar ile eşdeğer bir eğitim ve öğretim kurumu olmak ve bunlara uygun kurum kültürü ve kimliği oluşturmaktır.

30 Ekim 2017, Pazartesi 452 kez görüntülendi