Misyonumuz

Çağdaş eğitim-öğretim ilkeleri çerçevesinde, paydaşların gereksinmelerini gözeterek eğitim-öğretim hizmeti sunmak, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, topluma ve insanlığa hizmet etmektir. Öğrencilerimizi küreselleşen ve rekabet düzeyi artan geleceğin dünyasına hızla gelişen çağın gereklerine ayak uydurabilen; bilgiyi üreten ve paylaşan, bilimsellik, evrensellik, güvenilirlik, yaratıcılık, topluma yararlılık, çağdaşlık değerleri ışığında ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı, üretici, ekip halinde ve tek başına çalışma, sorumluluk alma özelliklerine sahip bireyler olarak yetiştirmek; bölgesel, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar temelinde ülkemizin ve toplumumuzun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz

Evrensel bilim ilkeleri ışığında, Dünya standartlarında bilgi ve teknoloji üreterek ulusal ve bölgesel sorunlara odaklı proje merkezi özelliği taşıyan, küresel rekabet koşullarına hazır nesiller yetiştiren, uluslararası tanınırlığa ve saygınlığa sahip bir üniversite olmaktır. Ulusal ve uluslararası alanda uzmanlık konularımızda ortaya çıkan yenilikleri izleyen, dünya ile bilimsel paylaşma açık, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, takım çalışması ruhuna sahip, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, dünyadaki nitelikli Yüksekokullar ile eşdeğer bir eğitim ve öğretim kurumu olmak ve bunlara uygun kurum kültürü ve kimliği oluşturmaktır.

HEDEFLER

1- Yüksekokulumuza 2022 – 2023 öğretim yılı sonuna kadar  en az bir bölüm daha kazandırarak öğrenci ve Öğretim Elemanı sayılarını artırmak. (H.1.1.*)

2- Yüksekokulumuz Elektrik programı öğrencilerinin niteliklerini artırmak amacıyla elektrik laboratuvarına 2022 – 2023 öğretim yılı sonuna kadar en az 3 adet teknolojik cihaz ve malzemeler almak. (H.1.1.*)

3- Yüksekokul öğrencilerinin niteliğini ve mesleki becerilerini artırmak amacıyla 2022 – 2023 öğretim yılı sonuna kadar her yarıyılda en az bir defa teknik gezi ve kurslar düzenlemek. (H.1.1.*)

4- Yüksekokulumuzun tanınırlığını artırmak amacıyla 2022 – 2023 öğretim yılı sonuna kadar sosyal medyada gerekli tanıtımları yapmak ve sürekli güncel tutmak. (H.1.3.*)

5- Ülkemizin ve bölgemizin öncelikli alanlarına yönelik projeleri desteklemek amacıyla Dazkırı Kaymakmlığı ve Dazkırı Belediyesi ile işbirliği yaparak 2022 – 2023 öğretim yılı sonuna kadar ilçemize “ DAZKIRI MYO HATIRA ORMANI” oluşturmak. (H.2.2.*)

6- 2022 – 2023 öğretim yılı sonuna kadar Mezun Bilgi Sistemini sürekli güncel tutarak mezunlarla ilişkileri güçlendirmek ve Mezun Bilgi Sistemi ve diğer sosyal medya platformları üzerinden mezunlarla sürekli iletişim halinde olarak bunların istihdama katılım oranlarını takip etmek . (H.3.2.*)

7- 2022 – 2023 öğretim yılı sonuna kadar her yıl öğrencilerin ve mezunların katılımının sağlandığı “Kariyer Günleri” düzenleyerek öğrenci ve mezunlarla ilişkileri güçlendirmek. (H.3.2.*)

8- 2022 – 2023 öğretim yılı sonuna kadar her yıl en az bir defa iç ve dış Paydaşlarla anket ve görüşmeler yaparak memnuniyet düzeylerini üst seviyeye çıkarmak. (H.3.3.*)

*Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019 – 2023 Stratejik Planı ‘ ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

HEDEFLERE YÖNELİK RİSKLER

 

 

 

 

30 Ekim 2017, Pazartesi 3796 kez görüntülendi