1. Hedefe Yönelik Riskler
a) Bütçenin yetersiz olması
b) Laboratuar kurulması sürecinin uzaması

2. Hedefe Yönelik Riskler
a) Akademik personelin iş yoğunluğunun fazla olması durumunda veya eğitim saatlerinde dersi olması durumunda eğitimlere katılamaması

3. Hedefe Yönelik Riskler
a) Öğrencilerin 2024 yılı içerisinde syaj yeri bulamaması
b) Öğrencilerin 2024 yılı yerine bir sonraki yıl staj yapmak istemesi

4. Hedefe Yönelik Riskler
a) Web of Science yayın sürecinin uzun olması ve kabul oranının düşük olması
b) Akademik personelin bu indekse uygun yayın çıkaramaması
c) Akademik araştırma için bütçe kaynağının sınırlı olması

5. Hedefe Yönelik Riskler
a) Akademik personelin açık erişimli olmayan Web of Science yayınlarına erişimin az olması
b) Web of Science yayınlarının basılmasının uzun sürmesi sebebi ile akademik personelimizin yayınlarına yapılan atıfların olduğu yayınların bir sonraki yıl yayınlanması

6. Hedefe Yönelik Riskler
a) Mezun Bilgi Sistemi oluşturulduktan sonra bu sistemin mezunlar tarafından kullanılmaması veya yeterli ilginin olmaması

7. Hedefe Yönelik Riskler
a) Yapılacak anketlerde katılımcıların bu anketlere katılım sağlamamaları veya isteksiz olmaları.
b) Çeşitli sebeplerden dolayı memnuniyet düzeyinin düşük olması

8. Hedefe Yönelik Riskler
a) Gerekli ödeneklerin sağlanamaması
b) İş birliği yapılacak ya da teknik destek verebilecek kurumlarla iş birliğinin sağlanamaması
c) Dış paydaşlarla yeterli düzeyde iletişim kurulamaması

21 Aralık 2021, Salı 114 kez görüntülendi