2547 Sayılı Kanun’un 44.üncü maddesine istinaden hazırlanan ve 12.02.2021 tarih ve 2021/5-a sayılı Senato Kararı ile kabul edilen Azami Öğrenim Süreleri Sonunda Verilecek Sınav Haklarına Dair Uygulama Esasları gereğince 2023 – 2024 Eğitim – Öğretim yılı Güz yarıyılı sonunda uygulanacak ek sınavlara ilişkin hazırlanan takvim aşağıda belirtilmiştir.

12.02.2024 – 23.02.2024 Başvuruların alınması

04.03.2024 – 10.03.2024 Birinci Ek Sınavlar

18.03.2024 – 24.03.2024 İkinci Ek Sınavlar

Azami Süre Dilekce

Ek SinavTakviminde İzlenecek Yol

22 Ocak 2024, Pazartesi 75 kez görüntülendi