2023-2024 Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Başvuruları’na ait duyurumuz 31.07.2023 tarihi itibari ile güncellenmiştir:

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı için Ünivesitemize Merkezi Yerleştirme Puanına göre (Ek Madde-1) yatay geçiş başvuruları online olarak www.onbasvuru.aku.edu.tr üzerinden, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçişlerde yürütülecek işlemlere ilişkin Usul ve Esaslara ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi” hükümlerine göre yapılacaktır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Uygulamaya İlişkin Usul ve Esasları için tıklayınız

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız

Merkezi yerleştirme puanına göre yapılacak yatay geçişlerde, Yükseköğretim kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dâhil her bir sınıfı için ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %30’u kadar kontenjan ayrılacaktır.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Merkezi yerleştirme puanına göre Yatay Geçiş başvuru ve değerlendirme takvimi için tıklayınız

Yıllara göre Üniversitemiz Bölüm/Programlarına ait taban puanlar için tıklayınız

İlgili başvuru döneminden önce Merkezi yerleştirme puanına göre (Ek Madde-1) yatay geçiş yapan öğrenciler tekrar yatay geçiş yapamayacaklardır. Bu durumda olan öğrencilerin sonradan tespiti olsa bile yatay geçişleri iptal edilecektir.

ÖNEMLİ – Online başvurusunu tamamlayan öğrenciler “Gerekli Belgeler”i Fakültelerde Dekanlık öğrenci işleri, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarda Müdürlük öğrenci işlerine elden ya da POSTA yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir. (E-posta ile gönderilen belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır)

**** Online başvuru yapmadan, elden ya da posta yolu ile müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

**** 16.08.2023 tarihinden sonra elden teslim ya da posta/kargo yolu ile ulaşan belgeler dikkate alınmayacaktır.

Gerekli Belgeler;

 Belgeler   Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1)
Not Durum Belgesi (Doğrulama kodlu ya da Onaylı) (*)   İsteğe Bağlı
Ders İçerikleri (İnternet bağlantısını gösteren yazı geçerlidir.) (*)   İsteğe Bağlı
Kayıt Dondurma Belgesi (**)   Kayıt Donduranlar İçin
Ortaöğretim mezuniyeti alan adı ve kod belgesi (***)   Sınavsız geçişten faydalanarak yerleşen ve yatay geçiş başvurusu yapanlar için
ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)   X
Online Başvuru Belgesi (İnternet Çıktısı)   X
Öğrenci Belgesi (Doğrulama Kodlu ya da Onaylı)   X

(*) Başvuru anında teslim edilmeyen İsteğe Bağlı belgelerin,  yerleşen öğrenciler için kesin kayıt sırasında teslimi zorunludur.

(**) Kayıt Dondurma Belgesi Öğrenci kayıtlı olduğu yükseköğretim programında kayıt dondurmuş ise bunu belgelemek zorundadır. Kayıt dondurduğu halde belge ibraz etmeyenlerin kayıt dondurduğu süreler azami süre hesabından düşülecektir.

(***) Ortaöğretim mezuniyeti alan adı ve kod belgesi 2017 yılı öncesi Sınavsız geçişten faydalanarak yerleşen öğrenciler, Ortaöğretim mezuniyeti alan adı ve kodunu başvuru esnasında belgelemek zorundadırlar. (Alan adları yazıyorsa lise diploma fotokopisi, yoksa mezun olduğu ortaöğretim kurumundan alacakları herhangi bir belge) Sınavsız geçişten faydalanarak yerleşen öğrencilerin başvuru değerlendirmeleri ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSS) Kılavuzunda yer alan “Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Ek Puanları ile Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları” tablosuna göre yapılacaktır. Alanı dışında yatay geçiş talebinde bulunan öğrenciler ile 2017 yılı ve sonrasında yerleşmiş olup Sınavsız geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yukardaki tabloda karşılarında (X) işaretli olan belgeler; tüm öğrenciler için başvurusuna müteakip teslimi zorunludur.

Teslim edilen belgeler, öğrenci işleri tarafından eksikliği ve sistem üzerinden girilen bilgilerin doğrulukları kontrol edildikten sonra başvuru onayı verilecektir. Onay verilen başvurular değerlendirmeye tabi tutulacaktır. “Başvuru Onay”ı verilmeyen müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvurusu reddedilen öğrenciler ret nedenlerine ilişkin sorunu gidermeleri durumunda takvim içerisinde olması koşulu ile yeniden başvuru yapabileceklerdir.

Başvurusunu tamamlayan öğrencilerimiz Başvuru Onay durumlarını sistem üzerinden takip edebilecekleri gibi kayıt esnasında siteme girmiş oldukları e-posta adreslerine de gerekli bildirimler gönderilecektir.

**** Başvuru sisteminde yer alan “Mezun ve Sınıf Bilgisi” alanına öğrenciler başvuru yapacağı sınıf bilgisini girecekler. (Örneğin 2. sınıfı tamamlamış olan bir öğrenci bu alana 3 bilgisini girecektir. Değerlendirmeler ise giriş yılına göre yapılacaktır.)

**** Online Başvuru belgesi (İnternet Çıktısı), Başvuru dilekçesi mahiyetinde olup ayrıca dilekçe verilmeyecektir.

31 Temmuz 2023, Pazartesi 139 kez görüntülendi