Yapı Denetimi

 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

DAZKIRI MESLEK YÜKSEKOKULU

YAPI DENETİMİ PROGRAMI

 

MİSYONUMUZ

Grup ve bireysel çalışma becerileri olan, ilgili standartlara uygun şekildeimalatların yaptırılmasını sağlayacak mesleki bilgiye sahip, bu bilgi ve becerialt yapısını etkin şekilde kullanarak olaylara yaklaşan, mesleki sorunlarıtanımlayıp çözüm üretebilen, iş güvenliği ve mesleğiyle ilgili çevresel etkibilincinde ve gerekli önlemleri alabilen, aynı zamanda toplumsal değerleresaygılı ve sosyal sorumluluk sahibi kalifiye teknik elemanlar yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Mesleki bilgi ve beceri altyapısıyla alanında arananteknik elemanlar yetiştiren ve üst düzey akademik çalışmalar yapan, literatüre önemlikatkıda bulunan öncü bir bölüm olmaktır.

ALINAN ÜNVAN

Programı başarıylatamamlayan öğrencilere ‘Yapı Denetimi Teknikeri’ önlisans derecesiverilecektir.

PROGRAM PROFİLİ

Bölümümüz, mesleki eğitim ve uygulama ağırlıklı olup,özellikle inşaat sektörünün kalifiye teknik personel ihtiyacını karşılamakve mezunlarına bu alanda istihdama yönelik temel düzeyde bilgi,pratik uygulama ve kontrol yeterlilikleri kazandırmak için açılmış Türkçeeğitim veren bir önlisans programıdır.

İnşaat sektörünün, yapım, işletimve bakım kademelerinde ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman (mühendis ve işçiarasındaki teknik personel) ihtiyacını karşılamak amacıyla iki yıllık eğitimveren bir programdır. Mezunlarımız proje okuyabilme, hazırlayabilme ve yerindeuygulayabilme becerilerini kazanırlar, kendi iş yerini açıp, çalıştırabilecek nitelikleresahip olurlar.

KABUL VE KAYITKOŞULLARI

ÖSYM’ninyaptığı Yüksek Öğretime Giriş (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucunagöre yeterli puanı alan veya sınavsız geçiş şartlarını sağlayan öğrenciler, Yapıdenetim bölümüne başlamaya hak kazanırlar.

SINAV YÖNETMELİĞİ ve DEĞERLENDİRME

Afyon Kocatepe Üniversitesi ÖnlisansÖğretim ve Sınav Yönetmeliğine esas olmak şartıyla, YapıDenetimi  Programı müfredatında yer alan her bir dersin içeriğineuygun olarak, devam şartını sağlamış öğrencilerin dönem sonu notları, sınavsonuçları ve varsa diğer (ödev, proje, uygulama) değerlendirme sonuçlarınadayanarak öğretim elemanları tarafından verilir. Vize ve final sınavlarıüniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlardayapılır.

MEZUNİYET ŞARTLARI

Bir öğrencinin 2 yıl (4yarıyıldan) oluşan eğitim süresi sonunda Yapı Denetimi  Programındanmezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

–         Ders planındaki 120 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredisine sahip olantüm dersleri başarması,

–         4.00 üzerinden en az 2.00  genel notortalamasına sahip olması,

–         30 iş günü (120 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması gerekir.

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ

Mezunlar, Yapı DenetimiUygulama Yönetmeliği’ne uygun olarak , mimar ve mühendislerin sevk ve idaresialtında, hazırlanan projelerin mevzuata uygunluğunu, detay ve hesaplarındoğruluğunu ve yapıların kontrolünü denetleyen özel kontrol firmalarında, özelmimarlık ve mühendislik bürolarında, inşaat laboratuarlarında, hazır betontesislerinde, belediyelerde, kamu kurumlarında görev alabilirler. Bunların yanısıra, her türlü inşaatta yapı denetçiliği, şantiye şefi yardımcılığı vesürveyanlık yapmaya yetkilidirler.

İLERİ ÇALIŞMALARA ERİŞİM

Yapı Denetimi önlisansprogramını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavındabaşarılı oldukları taktirde aşağıda yer alan lisans programlarına geçişyapabilirler.

–         Yapı Öğretmenliği

–         İnşaat Mühendisliği

 

13 Kasım 2015, Cuma 480 kez görüntülendi