Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü’ne bağlı olan Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programının bölüm başkanlığını ve danışmanlığını Öğr.Gör.Serkan GÖKSU yürütmektedir.

Programın Amacı;

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programımızın amacı muhasebe ve vergi konusunda hizmet veren, muhasebeci veya müşavirlik bürolarının ve kamu veya özel sektörde faaliyet gösteren işyerlerini muhasebe ve finans bölümlerinin ihtiyaç duyduğu ara insan gücünü yetiştirmektir. Muhasebe alanındaki temel bilgileri kavrayabilme, muhasebenin fonksiyonlarını ve önemini kavrayabilme, mesleği ile ilgili mevzuatı takip edilebilme, muhasebe kayıtlarını yapabilme becerisi kazandırma, finansal yapıyı analiz etme ve örgüt içerisinde karar verme sürecinde yer alma, finansal değerleri kullanabilme becerisi kazandırılmayı amaçlamaktadır.

Muhasebe ile ilgili temel kavramları ve belgeleri tanıyabilme, finansal tablolardan bilânço ve gelir tablosu düzenleme ile ilgili ilkeleri kavrayabilme, bilgisayar ortamında finansal tabloları düzenleyebilme, muhasebe ile ilgili paket programları kullanabilme amacını taşımaktadır. Vergi hukukunun hukuk sistemi içerisindeki yerini, kaynakların uygulanmasını kavrayabilme, vergiye ilişkin temel kavramları, vergilendirme sürecini ortaya koymaktadır.

Programımıza aşağıdaki Mesleki ve Ortaöğretim Kurumlarından öğrenci gelmektedir;

Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarının bankacılık, borsa hizmetleri, deniz ve liman işletesi, dış ticaret, emlâk komisyoncu, işletme, işletmecilik, muhasebe, sigortacılık, tesis işletmeciliği, ticaret bölümlerinden mezun olanlar ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler, gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Mezunlarımız;

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları eğitimini bitiren öğrenciler “Önlisans Diploması” almaya hak kazanırlar ve muhasebe meslek elemanı ünvanı alırlar. Meslek elemanı ünvanı teknikerlikle denktir. Muhasebe meslek elemanı; bir iş yerine bağlı ya da kendi adına serbest muhasebecilik mesleği icra eden ya da kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe yönetimine katkı veren kişidir. Hemen iş hayatına atılmak isteyen mezunlarımız, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci ve mali müşavir ile yeminli mali müşavir bürolarında yardımcı eleman olarak, banka, sigorta şirketleri ile turizm, inşaat ve endüstri işletmelerinde, muhasebe elemanı olarak iş imkânı bulabilmektedirler.

Mezun olan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavları ile aşağıdaki lisans programlarına devam edebilmektedirler;

·         İşletme Bilgi Yönetimi

·         İşletme Enformatiği

·         İşletme-Ekonomi

·         Lojistik Yönetimi

·         Muhasebe

·         Muhasebe ve Finansal Yönetim

·         Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği

·         Uluslararası Finans

·         Uluslararası İşletmecilik

·         Uluslararası Ticaret

·         Uluslararası Ticaret ve Finansman

·         Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

·         Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

·         İşletme

·         İktisat

·         Maliye

·         Kamu Yönetimi

13 Kasım 2015, Cuma 333 kez görüntülendi