2547 Sayılı Kanun’un 44.üncü maddesine istinaden hazırlanan ve 16.07.2018 tarih ve 2018/30 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen Azami Öğrenim Süreleri Sonunda Verilecek Sınav Haklarına Dair Uygulama Esasları gereğince 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı Yaz dönemi sonunda uygulanacak ek sınavlara ilişkin hazırlanan takvim aşağıda belirtilmiştir.

04.09.2023 – 15.09.2023 Başvuruların alınması

25.09.2023 – 01.10.2023 Birinci Ek Sınavlar

09.10.2023 – 15.10.2023 İkinci Ek Sınavlar

Azami Süre Dilekce

Ek SinavTakviminde İzlenecek Yol

31 Ağustos 2023, Perşembe 102 kez görüntülendi