AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ SONUNDA VERİLECEK EK SINAV HAKLARI

Afyon Kocatepe Üniversitesinin 28.03.2018 tarihli Senato Kararına göre Azami Öğrenim süreleri sonunda verilecek sınav haklarına dair uygulama esasları ektedir.